adscivil logo
Loading...

Phát sinh điểm đo trong vùng

30/08/2022 14:48
886

TỔNG QUAN:

 • Phát sinh điểm trên địa hình có thể thực hiện theo cách được đề cập trong mục tuy nhiên chỉ thực hiện được bằng cách chỉ từng điểm, nếu muốn phát sinh nhiều điểm cần thực hiện mất nhiều thao tác.
 • Lệnh phát sinh điểm trong vùng sẽ tạo nhiều điểm theo một lưới điểm.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  •  Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Phát sinh điểm trong vùng
  • Toolbar: N/A
  • Command: TDTV
 • Sau khi gọi lệnh, thực hiện theo trình tự trên hộp thoại:
 • Chọn mô hình địa hình để lấy cao độ
 • Nhập khoảng cách điểm
 • Nhập dung sai (Các điểm phát sinh sẽ lệch 1 khoảng dung sai so với vị trí nút lưới với mục đích tạo sự ngẫu nhiên cho vị trí điểm đo phát sinh)
 • Kích chọn nút sau đó kích chọn Polyline khép kín trên bản vẽ.

Từ Khóa Nổi Bật
Phát sinh điểm đo trong vùng
Chia Sẻ