adscivil logo
Đang tải trang, vui lòng chờ trong giây lát...

Cách ẩn và hiện nút biên san nền

22/08/2022 10:16
519

ẨN NÚT BIÊN DÀY

TỔNG QUAN

 • Lệnh này có tác dụng ẩn bớt các nút biên chồng đè lên nhau trên bản vẽ, giúp cho việc in ấn được thuận tiện hơn

Các nút biên trước khi ẩn

Các nút biên sau khi ẩn

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Level\Ẩn nút biên
  • Toolbar :
  • Command : ANB
 • Sau khi gọi lệnh, chọn các nút biên chồng đè cần lọc bớt trên bản vẽ.

HIỆN NÚT BIÊN ĐÃ ẨN

TỔNG QUAN

 • Lệnh này có tác dụng hiện lại các nút biên đã ẩn

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Level\Hiện nút biên
  • Toolbar :
  • Command : HNB

 

Từ Khóa Nổi Bật
Cách ẩn và hiện nút biên san nền
Chia Sẻ