adscivil logo
Loading...

Bộ lọc đối tượng Feature code

17/08/2022 9:35
1372

Giới thiệu về Feature code

Feature code (gọi tắt là Fcode) là đối tượng quan trọng nhất trong ADS VPV để liên kết giữa các đối tượng gốc trong bản vẽ AutoCad với các đối tượng trên mô hình 3D hoàn chỉnh.

Để hiểu rõ hơn về Feature code, bạn đọc có thể tham khảo thêm trong các câu hỏi và câu trả lời dưới đây :

Fcode là gì?

Fcode là công cụ để lọc tự động các đối tượng trong AutoCad (bao gồm cả đối tượng 2D và đối tượng 3D) theo các Layer thành một nhóm các đối tượng để người dùng có thể dễ dàng thiết lập các thông tin cho các đối tượng của nhóm đó.

Các thông tin ở đây có thể là các thông tin về thể hiện (vật liệu, ánh sáng phản chiếu, động trong suốt, …) hay các thông tin khác (sử dụng cho mô hình thông tin công trình (BIM)

Feature code có tác dụng như thế nào?

Fcode giúp chia nhỏ việc mô hình hóa các loại đối tượng khác nhau với các thông tin thuộc tính khác nhau ra thành các nhóm các đối tượng giống nhau và người dùng có thể dễ dàng làm việc với các nhóm đối tượng nhỏ hơn có cùng thuộc tính.

Fcode là bộ lọc tự động. Điều này giúp cho việc thêm bớt các đối tượng trong bản vẽ AutoCad sẽ tự động thêm và bớt trong mô hình 3D của ADS VPV.

Tại sao cần có Fcode trong khi đã có các layer ?

Trong mô hình thực tế, một đối tượng có thể tham gia với nhiều vai trò khác nhau trong khi mỗi đối tượng trong AutoCad chỉ có thể thuộc 1 layer. Ví dụ: Đối tượng bề mặt của mặt đường vừa tham gia hiển thị cho mặt đường, vừa tham gia là bề mặt để dán vạch sơn trên đường nhưng không thể thuộc 2 layer mặt đường và layer dán vạch sơn.

Sự xuất hiện của Fcode giúp cho không phải sao chép lại đối tượng nhiều lần mà chỉ cần 1 đối tượng có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Các Fcode làm việc như thế nào?

Khi thiết lập bộ lọc Fcode, người dùng sẽ khai báo 1danh sách các layer của Fcode, khi đó toàn bộ các đối tượng trên bản vẽ AutoCad sẽ thuộc Fcode này.

Khi người dùng sử dụng (gọi) đến các Fcoce thông qua tên, toàn bộ các đối tượng thuộc Fcode sẽ được gán các thông tin.

Quản lý Feature Code

Các thao tác làm việc: tạo mới, hiệu chỉnh, xóa, … đối với Fcode được thực hiện thông qua hộp thoại quản lý Fcode. Cách thức gọi lệnh quản lý Fcode thực hiện như sau:

Từ Khóa Nổi Bật
Bộ lọc đối tượng Feature code
Chia Sẻ