adscivil logo
Loading...

Biển báo giao thông (Roadsign)

17/08/2022 13:59
1145

Giới thiệu về Roadsign

Các đối tượng biển báo Roadsign là các đối tượng khối 3D được chèn tự động theo các đối tượng biển báo đã được chèn trên module ADS Road marking. Roadsign có cao độ điểm chèn thay đổi bám theo một bề mặt (bề mặt Target Fcode).

Đối tượng Roadsign có các thuộc tính:

* Name: Tên

* Feature code: Block 2D trên bản vẽ AutoCad theo Layer để chèn đối tượng 3D

* Target Feature code: Lọc các đối tượng 3D để xây dựng bề mặt tự động và gán cao độ cho Roadsign

* Material: Vật liệu hiển thị đối tượng hàng rào.

* Height: Chiều cao hàng rào

* Group: Phân nhóm để bật/tắt khi quan sát mô hình.

Quản lý Roadsign

Các thao tác làm việc: tạo mới, hiệu chỉnh, xóa, … đối với Roadsign được thực hiện thông qua hộp thoại quản lý

Roadsign. Cách thức gọi lệnh quản lý Roadsign thực hiện như sau:

Tạo mới và hiệu chỉnh Roadsign như sau:

Từ Khóa Nổi Bật
Biển báo giao thông (Roadsign)
Chia Sẻ