adscivil logo
Loading...

Bật tắt điểm đo theo mã ghi chú

05/09/2022 11:04
1362

TỔNG QUAN

 • Điểm đo có 5 thuộc tính chính
  • Tọa độ X
  • Tọa độ Y
  • Cao độ Z
  • Tên điểm
  • Mã điểm
 • Trong các thuộc tính trên, mã điểm là thông tin của điểm đo để đối chiếu giữa bàn đồ số với thực địa (VD: Cây, nhà, mép Taluy, …)
 • Mã điểm là cơ sở để có thể nối các đường địa vật hoặc các đường đứt gãy địa hình trên bản đồ. Và công tác nối các đường địa vật là nối các điểm dựa trên mã điểm.
 • Để thuận tiện cho việc nối, trong ADSCivil cho phép bật tắt các nhóm điểm cùng mã điểm. Khi đó trên bản vẽ chỉ hiển thị các điểm có mã được bật.

Bật toàn bộ điểm đo 

Chỉ bật các điểm có mã “Mep Taluy”

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Menu:ADS_Survey \ Điểm đo \ Bật tắt điểm
 • Toolbar:
 • Command: BTD
 • Sau khi gọi lệnh xuất hiện hộp thoại

 

  • Danh sách toàn bộ các mã điểm đang có trong bản vẽ sẽ được nạp lên hộp thoại.
  • Đánh dấu vào các dòng chứa mã điểm cần hiển thị. Bỏ đánh dấu vào các dòng còn lại.
  • Chọn thì các điểm không có mã đánh dấu sẽ bị ẩn đi, rất thuận tiện cho việc nối điểm.
  • Để thoát lệnh, ấn nút “Thoát”

Chú ý: Có thể chọn nhiều dòng, sau đó đánh dấu (hoặc bỏ đánh dấu) thì việc đánh dấu (hoặc bỏ đánh dấu) sẽ có tác dụng cho tất cả các dòng đã chọn

Từ Khóa Nổi Bật
Bật tắt điểm đo theo mã ghi chú
Chia Sẻ