adscivil logo
Loading...

Bảng yếu tố cong

12/08/2022 16:13
2745

TỔNG QUAN

  • Bảng yếu tố cong thống kê toàn bộ các thông số của các đỉnh chuyển hướng của tuyến( bao gồm cả đỉnh chuyển hướng có bố trí cong bằng và không bố trí cong bằng)
  • Các thông số được thống kê chính là các thông số cong hiển thị trên bình đồ tuyến và trên trắc dọc.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

     Menu: ADSCivil_Road \ Bảng biểu \ Bảng yếu tố cong

     Toolbar:

     Command: BYTC 

     Sau khi gọi lệnh chọn tuyến cần xuất bảng trên bản vẽ, sau đó chỉ điểm chèn bảng.

Từ Khóa Nổi Bật
bảng yếu tố cong
Chia Sẻ