adscivil logo
Loading...

Bảng tọa độ nút lưới

06/09/2022 14:02
1254

TỔNG QUAN

  • Thể hiện tọa độ chi tiết của nút lưới san nền
  • Dễ dàng xác định vị trí nút và kiểm tra cao độ tại nút

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh từ Command:

Command : XKQ 

1: Khối  lượng ô lưới

2: Khối lượng hàng cột

3: Khối lượng hàng cột 2

4: Khối lượng Taluy

5: Tổng hợp khối lượng nhiều lưới

6: Bảng tọa độ nút lưới

7: Table Cut Fill Quantity

8: Bảng khối lượng đào đắp

Level Command : 6 

  • Chỉ điểm chèn bảng

Bảng tọa độ nút lưới

Từ Khóa Nổi Bật
Bảng tọa độ nút lưới
Chia Sẻ