adscivil logo
Loading...

Xuất tọa độ điểm đo

30/08/2022 10:48
1603

TỔNG QUAN:

 • Lệnh xuất tệp tọa độ điểm ra dùng để:
  • Lưu trữ các dữ liệu điểm đo sau khi biên tập.
  • Trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Xuất điể ra tệp tọa độ
  • Toolbar:
  • Command: XTD
 • Sau khi gọi lệnh, thực hiện theo trình tự

  • Kích chọn nút sau đó để quét chọn các điểm đo trong bản vẽ.
  • Kết thúc bằng việc kích chọn sau đó chọn đường dẫn và tên tệp tọa độ.

Chú ý:  Để chọn xuất điểm trong 1 vùng thì ngay sau khi chọn điểm đo, tiếp tục kích chọn sau đó chọn Polyline (khép kín) làm ranh giới xuất điểm. Khi đó chỉ các điểm đã chọn nằm trong vùng mới được xuất tọa độ

 

Từ Khóa Nổi Bật
Xuất tọa độ điểm đo
Chia Sẻ