adscivil logo
Loading...

Xuất số liệu tuyến

05/09/2022 9:39
1684

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

Menu : ADSCivil Survey / Khảo sát tuyến / Xuất số liệu tuyến

Toolbar:  

Command: XSLT 

  • Sau khi gọi lệnh chương trình hiện bảng 

 

  • Để xuất số liệu tuyến kích sau đó lưu file ntd tuyến vừa xuất
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ