adscivil logo
Loading...

Xuất khung in trắc dọc thoát nước

06/09/2022 10:44
1075

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu: ADS_Sewer\ Trắc dọcthoát nước \ Khai báo mẫu bảng trắc dọc
    • Toolbar :
    • Command: MBTDTN

 

    1. Chọn tuyến cần xuất trắc dọc vào khung in

 

 

 

 

    2. Chọn đoạn cần xuất trắc dọc vào khung in. Nếu không                            chọn, mặc định sẽ là toàn bộ tuyến

 

 

 

 

     3. Chọn khổ giấy sẽ xuất trắc dọc  in

 

 

 

 

     4. Thiết lập các thông số về căn chỉnh lề khổ in

 

 

 

 

 

      5. Kích chọn và chỉ điểm chèn               trên bản vẽ

 

 

Sẽ luôn có 1 phần mặt bằng tương ứng của đoạn trắc dọc đó được trích xuất ra kèm theo đoạn trắc dọc in ấn

Từ Khóa Nổi Bật
Xuất khung in trắc dọc
Chia Sẻ