adscivil logo
Loading...

Xuất các bảng thống kê

06/09/2022 11:03
966

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Sewer\ Hiển thị kết quả\ Lập bảng thống kê
  • Toolbar :
  • Command: LBC 
 • Chọn mẫu bảng cần vẽ bằng cách nhập số tương ứng trên dòng nhắc lệnh, sau đó chỉ điểm chèn bảng trên bản vẽ:
  • Nhập 1 : Vẽ bảng thống kê hố ga
  • Nhập 2: Vẽ bảng thống kê khối lượng ống dẫn và hố ga
  • Nhập 3: Vẽ bảng thống kê chi tiết hố ga
  • Nhập 4: Vẽ bảng thống kê hố ga theo tuyến
  • Nhập 5: Vẽ bảng thống kê tọa độ hố ga
  • Nhập 6: Vẽ bảng thống kê
  • Nhập 7: Vẽ bảng thống kê
  • Nhập 8: Vẽ bảng thống kê thiết kế thủy lực toàn mạng lưới

 

Các bảng được chèn ra như hình dưới:

Từ Khóa Nổi Bật
Bảng thống kê Xuất các bảng thống kê
Chia Sẻ