adscivil logo
Loading...

Xử lý biên lô cong

22/08/2022 10:29
129

TỔNG QUAN

  • Biên của lô san nền sẽ có những phần cong, nếu không xử lí thì khi tính khối lượng thì những phần cong sẽ không được tính
  • Cần xử lí phần biên lô cong trước khi tính toán

HIỆN TƯỢNG

Một phần trong đường bao san nền không được tính toán

NGUYÊN NHÂN

Phần đường bao có đoạn bị bỏ qua là đoạn cung tròn

CÁCH KHẮC PHỤC

Chuyển đổi đường biên thành đổi tượng Pline với nhiều đoạn thẳng. Dùng lệnh PLS để chia cung tròn thành nhiều đoạn bằng nhau.

Từ Khóa Nổi Bật
Biên lô san nền cong Xử lý biên lô cong
Chia Sẻ