adscivil logo
Loading...

Xoay điểm đo theo Polyline

30/08/2022 10:22
1681

TỔNG QUAN: 

Xoay điểm đo theo Polyline có tác dụng để xoay các điểm đo theo hướng bình đồ tuyến in

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Xoay điểm mia theo Polyline
    • Toolbar:
    • Command: XDMPL
  • Sau khi gọi lệnh, chọn điểm đo cần xoay, ấn Enter (). Cuối cùng chọn Polyline xác định hướng xoay.
Từ Khóa Nổi Bật
Xoay điểm đo theo Polyline
Chia Sẻ