adscivil logo
Loading...

Xóa mạng lưới thoát nước

13/08/2022 9:31
825

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức

  • Menu : ADS_Sewer \ Mạng lưới thoát nước \ Xóa mạng lưới thoát nước
  • Toolbar :
  • Command: CPN 

Sau khi hiện hộp thoại, thực hiện theo trình tự:

  1. Chọn mạng lưới cần xóa trong danh sách.
  2. Chọn nút để tạo xóa mạng lưới.
Từ Khóa Nổi Bật
xóa mạng lưới mạng lưới
Chia Sẻ