adscivil logo
Loading...

Xóa lưới san nền

30/08/2022 13:25
1312

TỔNG QUAN

  • Thực hiện xóa lưới để xóa bỏ 1 hoặc nhiều lưới tính san nền (do thiết lập lỗi cần xóa đi để tạo lại lưới khác hoặc đơn giản không cần dùng nữa)
  • Lưới san nền khi xóa sẽ không khôi phục lại được, do đó cần hết sức cẩn trọng khi thực hiện xóa lưới
  • Lưới san nền sau xóa sẽ được xóa bỏ trên cây quản lý trên cây dữ liệu của phần mềm như hình dưới

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Không có lệnh riêng biệt của phần mềm ADSCivil để xóa lưới.
  • Để xóa lưới có thể sử dụng lệnh xóa (Erase) hoặc lệnh (Delete) của AutoCad để xóa lưới san nền.
Từ Khóa Nổi Bật
Xóa lưới san nền
Chia Sẻ