adscivil logo
Loading...

Xóa hàng lưới san nền

05/09/2022 11:37
1044

TỔNG QUAN

 • Thực hiện lệnh này sẽ gộp 2 hàng cạnh nhau thành 1 hàng
 • Chỉ điểm vào bất kì 1 vị trí trong lưới thì sẽ gộp 2 hàng ở vị trí đó
 • Sau đó có thể dùng cách lệnh của Autocad để hiệu chỉnh lưới san nền như : Stretch

        Lưới san nền trước khi xóa hàng                                               Lưới san nền sau khi xóa hàng

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Level\Hiệu chỉnh lưới\Xóa hàng
  • Toolbar :  
  • Command : LXH
 • Sau khi gọi lệnh, chỉ điểm tại vị trí muốn xóa hàng

Chú ý:

 • Các hàng phía sau hàng bị xóa sẽ giữ nguyên vị trí.
 • Hàng được xóa sẽ cộng gộp vào với hàng trước đó
Từ Khóa Nổi Bật
Xóa hàng lưới san nền
Chia Sẻ