adscivil logo
Loading...

Xóa điểm trong vùng

30/08/2022 10:35
1232

TỔNG QUAN:

 • Xóa điểm trong vùng là lệnh xóa nhanh 1 tập hợp các điểm. Lệnh này được sử dụng trong các trường hợp:
  • Cập nhật bản đồ mới vào bản đồ cũ. Khi đó toàn bộ các điểm của bản đồ cũ trong vùng bản đồ mới cập nhật sẽ phải xóa bỏ đi để thay thế bằng điểm đo mới.
  • Xây dựng vùng bình đồ cho mô hình thiết kế. Mỗi vùng thiết kế (khu san nền, tuyến đường, tuyến kênh mương, …) đều xác định 1 hoặc nhiều chỉ giới thiết kế (là các đường bao kín). Khi xây dựng mô hình thiết kế thì các điểm đo (của mô hình tự nhiên) sẽ phải xóa bỏ đi để thay thế bằng dữ liệu thiết kế.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Xóa điểm trong vùng
  • Toolbar:
  • Command: XDTV
 • Sau khi gọi lệnh, thực hiện theo trình tự:

  • Kích chọn nút sau đó để quét chọn các điểm đo trong bản vẽ.
  • Tiếp tục kích chọn  sau đó chọn Polyline (khép kín) làm ranh giới xóa điểm
  • Kết thúc bằng việc kích chọn
Từ Khóa Nổi Bật
Xóa điểm trong vùng
Chia Sẻ