adscivil logo
Loading...

Xóa cột lưới san nền

05/09/2022 11:34
951

TỔNG QUAN

 • Thực hiện lệnh này sẽ gộp 2 cột cạnh nhau thành 1 cột
 • Chỉ điểm vào bất kì 1 vị trí trong lưới thì sẽ gộp 2 cột ở vị trí đó
 • Sau đó có thể dùng cách lệnh của Autocad để hiệu chỉnh lưới san nền như : Stretch

          Lưới san nền trước khi xóa cột                                                 Lưới san nền sau khi xóa cột

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Level\Hiệu chỉnh lưới\Xóa cột
  • Toolbar :
  • Command : LXC
 • Sau khi gọi lệnh, chỉ điểm tại vị trí muốn xóa cột

Chú ý:

 • Các cột phía sau cột bị xóa sẽ giữ nguyên vị trí.
 • Cột được xóa sẽ cộng gộp vào với cột trước đó
Từ Khóa Nổi Bật
Xóa cột lưới san nền
Chia Sẻ