adscivil logo
Loading...

Xây dựng mô hình 3D

30/08/2022 10:39
1642
  • Tổng quan về xây dựng mô hình 3D trong VPV

  • Các đối tượng 3D trong mô hình của VPV được xây dựng từ các đối tượng hình học trên dữ liệu bản vẽ thiết kế của AutoCad sau đó được dán ảnh vật liệu để trở thành đối tượng 3D hoàn chỉnh. Cuối cùng là các đối tượng sẽ được gán thêm các thông tin khác để có thể truy vấn các thông tin khi cần thiết
  • Các đối tượng cơ sở trên AutoCad dùng để xây dựng có thể là các đối tượng 2D hoặc 3D.
  • Trình tự logic hệ thống và trình tự tương tác xây dựng mô hình 3D trong ADS VPV được mô phỏng theo sơ đồ dưới đây:

 

Từ Khóa Nổi Bật
Xây dựng mô hình 3D
Chia Sẻ