adscivil logo
Loading...

Xây dựng đường bình đồ tuyến

07/09/2022 13:51
1307

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Đường mặt bằng / Xây dựng mặt bằng tuyến

Toolbar:

Command: TDBD

  • Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

  • Chọn phần đường muốn hiển thị, thay đổi màu phần phần sau đó chọn " Khoảng chia trong đoạn cong". Chọn hoặc phần mềm sẽ tự động hiển thị lên mặt bằng. 
Từ Khóa Nổi Bật
Xây dựng đường bình đồ tuyến
Chia Sẻ