adscivil logo
Loading...

Xây dựng đường bao tia nhìn trên mặt bằng

07/09/2022 13:53
1133

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

     Menu: ADSCivil_Road \ Mặt bằng tuyến đường \ Bạt tầm nhìn

     Toolbar :

     Command : BTN 

     Sau khi gọi lệnh chọn khoảng cách đến tim --> Chọn điểm bắt đầu tuyến--> Nhập khoảng chia-->Chiều dài hãm xe-->Hiển thị kết quả

     

    

Từ Khóa Nổi Bật
Xây dựng đường bao tia nhìn trên mặt bằng
Chia Sẻ