adscivil logo
Loading...

Vùng (Region area)

17/08/2022 10:38
774

Giới thiệu về Region area

Region area dùng để phủ lại vật liệu khác cho các đối tượng surface nằm trong phạm vi Region area.

Region area thường được ứng dụng để thể hiện các vật liệu đặc biệt trong 1 nhóm đối tượng bề mặt như:

* Thể hiện vạch sơn đặc biệt trên mặt đường (Vạch sơn thông thường sẽ dùng đối tượng Road marking).

Khi đó bề mặt mặt đường dùng vật liệu của mặt đường, một số vị trí có sơn phủ đặc biệt dùng một loại vật liệu khác thay thế

* Thể hiện gạch lát trang trí trên vỉa hè hoặc trên sân quảng trường. Khi đó toàn bộ bề mặt dùng 1 loại vật liệu chung để thể hiện còn trong phạm vi Region area sẽ dùng vật liệu khác thay thế.

Đối tượng Region area có các thuộc tính:

*Tên

* Bộ lọc Feature code: Lọc các đối tượng 3D của AutoCad theo Layer để lấy các vùng gán vật liệu

* Material: Vật liệu phủ lên mặt đối tượng.

* Group: Phân nhóm để bật/tắt khi quan sát mô hình.

Quản lý Region area

Các thao tác làm việc: tạo mới, hiệu chỉnh, xóa, … đối với Mesh được thực hiện thông qua hộp thoại quản lý Region Area. Cách thức gọi lệnh quản lý Region Area thực hiện như sau:

Tạo mới và hiệu chỉnh Region area như sau:

Từ Khóa Nổi Bật
Vùng (Region area)
Chia Sẻ