adscivil logo
Loading...

Vẽ trắc dọc tự nhiên

29/08/2022 10:55
1646

TỔNG QUAN

  • Trắc dọc tự nhiên có các tham số điều khiển để hiển thị theo mẫu đuợc quy định trong tiêu chuẩn thiết kế.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu : ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Trắc dọc tự nhiên \ Vẽ trắc dọc tự nhiên

Toolbar :

Command : TD 

Panel chính của chương trình hiện hộp thoại trắc dọc:

                                               

Vẽ trắc dọc tự nhiên

  • Chọn tuyến cần vẽ trắc dọc trong danh sách ở mục hoặc ấn nút để chọn tuyến trên bản vẽ.
  • Kích chọn sau đó chỉ điểm chèn trắc dọc trên bản vẽ.

Cập nhật thuộc tính hiển thị trắc dọc

  • Chọn tuyến cần cập nhật thuộc tính trắc dọc trong danh sách ở mục hoặc ấn nút   để chọn tuyến trên bản vẽ.
  • Sau khi các tham số thuộc tính được nạp lên hộp thoại, chỉnh sửa các tham số cần thiết.
  • Chọn để cập nhật trắc dọc
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ