adscivil logo
Đang tải trang, vui lòng chờ trong giây lát...

Vẽ taluy tuyến đường

07/09/2022 13:52
643

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Survey / Xuất bản bản đồ  / Vẽ taluy

Toolbar:

Command: VTL

Sau khi gọi lệnh chọn đường Pl taluy để vẽ: 

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Vẽ taluy tuyến đường
Chia Sẻ