adscivil logo
Loading...

Vẽ ranh giới địa chất trên trắc ngang từ địa chất trắc dọc

29/08/2022 13:42
1045

TỔNG QUAN

  • Trên các trắc ngang, do đặc thù là phạm vi công trình chỉ nằm trong một phạm vi  hẹp nên có thể coi các lớp địa chất đồng dạng với bề mặt tự nhiên. Khi đó chỉ cần căn cứ vào chiều dày các lớp địa chất trên trắc dọc là có thể xác định ranh giới địa chất trên các trắc ngang

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu : ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Ðịa chất \ Vẽ lớp địa chất trắc ngang

Toolbar :

Command : DCTN 

Xuất hiện hộp thoại vẽ lớp địa chất trắc ngang:

  • Chọn kiểu địa chất đồng dạng với tự nhiên hoặc địa chất phắng, sau đó chọn 'chấp nhận'
  • Chọn các trắc ngang cần vẽ địa chất trắc ngang trên bản vẽ.
Từ Khóa Nổi Bật
Vẽ ranh giới địa chất trên trắc ngang từ địa chất trắc dọc
Chia Sẻ