adscivil logo
Loading...

Vẽ mặt cắt taluy

06/09/2022 13:58
1851

* Vẽ mặt cắt taluy

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Level \ Thiết kế taluy
  • Command : TKTL
 • Kích phải chuột ở đoạn taluy cần vẽ mặt cắt trên danh sách taluy.
 • Chọn Menu
 • Nhập các thông số vẽ mặt cắt:
  • Tỷ lệ đứng
  • Tỷ lệ ngang
  • Cao độ min (để tính mức so sánh)
 • Chỉ điểm chèn mặt cắt

Trình tự vẽ mặt cắt taluy


 

Từ Khóa Nổi Bật
Vẽ mặt cắt taluy
Chia Sẻ