adscivil logo
Loading...

Vẽ mặt cắt qua nhiều mô hình

30/08/2022 16:10
1590

TỔNG QUAN

 • Trong một số trường hợp, cần thể hiện mặt cắt nhiều địa hình, khi đó không thể ứng dụng cách vẽ mặt cắt như trong mục 2.7.6. (Ví dụ, cần vẽ mặt cắt địa hình thể hiện cả đường địa hình của bề mặt hiện trạng và bề mặt thiết kế san nền)
 • Tính năng này sẽ cho phép thể hiện nhiều mặt cắt địa hình trên cùng 1 mức so sánh và khoảng cách lẻ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey \ Phụ trợ \ Mặt cắt qua nhiều địa hình
  • Toolbar: N/A
  • Command: MCDH
 • Sau khi gọi lệnh, chọn đường Polyline mặt bằng trên bản vẽ. Tiếp theo đặt các thông số vẽ mặt cắt:
  • Chọn danh sách và sắp xếp thứ tự các mô hình cần vẽ mặt cắt.
  • Nhập tỷ lệ đứng (Tỷ lệ cao độ) và nhập tỷ lệ ngang (Tỷ lệ khoảng cách mặt bằng)
  • Đặt các thông số vẽ mặt cắt
  • Chọn nút sau đó chỉ điểm chèn mặt cắt trên bản vẽ.

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Vẽ mặt cắt qua nhiều mô hình
Chia Sẻ