adscivil logo
Loading...

Vẽ mặt bằng tuyến từ trắc ngang chuẩn

07/09/2022 13:53
1171

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road \ Mặt bằng tuyến đường \ Xây dựng đường bình đồ tuyến

Toolbar:

Command: TDBD

  • Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

  • Chọn phần đường muốn hiển thị, thay đổi màu phần phần sau đó chọn " Khoảng chia trong đoạn cong". Chọn hoặc phần mềm sẽ tự động hiển thị lên mặt bằng. 
Từ Khóa Nổi Bật
Vẽ mặt bằng tuyến từ trắc ngang chuẩn
Chia Sẻ