adscivil logo
Loading...

Vẽ ký hiệu nhà

01/09/2022 10:55
939

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu: ADS_Survey \ xuất bản đồ \ Vẽ ký hiệu nhà.
    • Toolbar:
    • Command: NHA
  • Sau khi gọi lệnh, chọn lần lượt 4 điểm xác định phạm vi ngôi nhà và số tầng

Từ Khóa Nổi Bật
Vẽ ký hiệu nhà
Chia Sẻ