adscivil logo
Loading...

Vẽ đường đồng mức

30/08/2022 15:21
2198

TỔNG QUAN.

  • Vẽ đường đồng mức là một tính năng quang trọng bậc nhất trong công tác biên tập bản đồ. Đường đồng mức địa hình là đối tượng quan trọng trên bản đồ địa hình. Nó giúp cho người kỹ sư có thể quan sát và đọc nhanh dáng của địa hình. Trên bản đồ in, khu vực đường đồng mức dày thể hiện địa hình dốc, đường đồng mức thưa thể hiện địa hình thoải. Trên bản đồ số, đường đồng mức còn cho phép thể hiện màu theo độ cao theo dải màu mà không cần quan sát nhãn đường đồng mức. Căn cứ trên dải màu, người biên tập và thiết kế còn có thể biết nhanh là khu vực nào ở mức cao độ lớn, khu vực nào ở mức cao độ nhỏ.
  • Vẽ đường đồng mức địa hình sẽ lấy toàn bộ các thông số đã thiết lập trong phần “Đặt thông số đường đồngmức”.
  • Các đường đồng mức này được sinh ra từ địa hình, do đó có một số vị trí không trùng với đường đồng mức xây dựng địa hình

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN.

  • Gọi lệnh vẽ đường đồng mức trên MHĐH bằng cách kích phải chuột ở tên mô hình (mô hình lấy cao độ để nội suy) trên cây dữ liệu.
  • Chọn menu 

Từ Khóa Nổi Bật
Vẽ đường đồng mức
Chia Sẻ