adscivil logo
Loading...

Vẽ dữ liệu từ sổ đo ra bản vẽ

17/08/2022 11:24
989

TỔNG QUAN

 • Quá trình vẽ dữ liệu từ sổ đo xuống bản vẽ được thực hiện theo thứ tự của các trạm máy trong danh sách trạm máy của sổ đo điện tử.
 • Mỗi trạm máy trên sổ đo điện tử sẽ vẽ xuống bản vẽ 1 đối tượng trạm máy và thêm vào 1 trạm máy trong mục

  điểm đo của Panel chính. Mỗi điểm chi tiết sẽ vẽ xuống bản vẽ 1 đối tượng điểm đo và thêm tên điểm đo đó vào

  danh sách điểm đo của trạm máy chứa nó.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức:
  • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Biên tập dữ liệu đo đạc
  • Toolbar:
  • Command: BTTD
 • Sau khi gọi lệnh, thực hiện theo trình tự trên hộp thoại :

 

  • Chọn đường dẫn đến tệp bằng cách kích chọn
  • Chọn để vẽ dự liệu xuống bản vẽ.

Từ Khóa Nổi Bật
Vẽ dữ liệu từ sổ đo ra bản vẽ
Chia Sẻ