adscivil logo
Loading...

Vạch sơn (Road marking)

17/08/2022 11:24
1250

Giới thiệu về Road marking

Road marking dùng để thể hiện các đối tượng vạch sơn kẻ đường.

Road marking chỉ thể hiện các đối tượng vạch sơn kẻ đường từ Module ADS Road marking

Đối tượng Road marking có các thuộc tính:

* Name: Tên

 *Feature code: Lọc các đối tượng vạch sơn trên bản vẽ AutoCad theo Layer để lấy các vùng gán vật liệu

 *Target Feature code: Lọc các đối tượng 3D để xây dựng bề mặt tự động và dán vạch sơn lên đó

 *Material: Vật liệu phủ lên mặt đối tượng vạch sơn.

  *Elevation Up: Khoảng nâng so với bề mặt Fcode dán. Thông thường để hiển thị tốt, vạch sơn thường được nâng lên trên 0.005 đến 0.01 so với bề mặt dán.

  * Group: Phân nhóm để bật/tắt khi quan sát mô hình.

Quản lý Road marking

Các thao tác làm việc: tạo mới, hiệu chỉnh, xóa, … đối với Road marking được thực hiện thông qua hộp thoại quản lý Road marking. Cách thức gọi lệnh quản lý Road marking thực hiện như sau:

Tạo mới và hiệu chỉnh Road marking như sau:

Từ Khóa Nổi Bật
Vạch sơn (Road marking)
Chia Sẻ