adscivil logo
Loading...

Vạch gạch chéo trong vùng bo kín

07/09/2022 9:23
1227

Cách thực hiện vẽ vạch sơn dạng bo kín

Bước 1: Vẽ đường bao cho các vạch sơn (xem hình dưới). Lưu ý đường bao là đường đóng kín

Bước 2: Thực hiện gọi lệnh Chèn vạch sơn. Chọn loại vạch sơn bằng cách kích đúp vào loại vạch sơn trong hộp thoại

Bước 3: Chọn các đường bao

  •  Lần lượt chọn vào đường định vị trái và phải đã vẽ trên bản vẽ.
  •  Chỉ điểm bắt đầu vẽ và điểm kết thúc vẽ. Kết quả thu được như hình dưới.

Từ Khóa Nổi Bật
Vạch gạch chéo trong vùng bo kín
Chia Sẻ