adscivil logo
Loading...

Vạch 9.6 - Vạch ký hiệu phương tiện trên đường

07/09/2022 9:29
803

Cách thực hiện  vạch chữ viết trên đường

Bước 1: Thực hiện gọi lệnh Chèn vạch sơn. Chọn loại vạch sơn bằng cách kích đúp vào loại vạch sơn trong hộp thoại

Bước 2: Chọn điểm chèn và điểm hướng

  •  Chỉ điểm chèn sau đó chỉ điểm hướng vẽ. Kết quả thu được như hình dưới

Từ Khóa Nổi Bật
Vạch 9.6 - Vạch ký hiệu phương tiện trên đường
Chia Sẻ