adscivil logo
Loading...

Vạch 9.1 - Vạch cấm quay đầu xe

07/09/2022 9:25
1055

Cách thực hiện chèn vạch cấm quay đầu xe

Bước 1: Thực hiện gọi lệnh Chèn vạch sơn. Chọn loại vạch sơn bằng cách kích đúp vào loại vạch sơn trong hộp thoại

Bước 2: Chỉ điểm chèn sau đó chỉ điểm hướng vẽ. Kết quả thu được như hình dưới.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Vạch 9.1 - Vạch cấm quay đầu xe
Chia Sẻ