adscivil logo
Loading...

Vạch 7.8 - Vạch xác định khoảng cách xe trên đường

07/09/2022 9:16
1139
  • Để vẽ vạch sơn Vạch 7.8 - Vạch xác định khoảng cách xe trên đường
  • Gọi lệnh :CRM
  • Trên thanh ribbon chọn vào ô 'vạch sơn' 
  • Ở dòng nhóm,chọn 'Vạch ngang đường'chọn vạch 7.8-vạch xác định khoảng cách xe trên đường sau đó chọn đường polyline định vị

KẾT QUẢ

Từ Khóa Nổi Bật
Vạch 7.8 - Vạch xác định khoảng cách xe trên đường
Chia Sẻ