adscivil logo
Đang tải trang, vui lòng chờ trong giây lát...

Vạch 7.4 - Vạch xe đạp qua đường

07/09/2022 9:14
272
  • Để vẽ vạch sơn Vạch 7.4 - Vạch xe đạp qua đường
  • Gọi lệnh :CRM
  • Trên thanh ribbon chọn vào ô 'vạch sơn' 
  • Ở dòng nhóm,chọn 'Vạch ngang đường'chọn vạch 7.4-vạch xe đạp qua đường sau đó chọn đường polyline định vị

KẾT QUẢ

Từ Khóa Nổi Bật
Vạch 7.4 - Vạch xe đạp qua đường
Chia Sẻ