adscivil logo
Loading...

Vạch 7.3-Vạch đi bộ

05/09/2022 10:56
764
  • Để vẽ vạch sơn 7.3 - Vạch đi bộ
  • Gọi lệnh :CRM
  • Trên thanh ribbon chọn vào ô 'vạch sơn' 
  • Ở dòng nhóm,chọn 'Vạch ngang đường'
  • chọn vạch 7.3-vạch đi bộ sau đó chọn đường polyline định vị 
  • tiếp đến chọn phạm vi điểm đầu và điểm cuối muốn vẽ
  • sau đó chọn hướng vẽ

KẾT QUẢ

Từ Khóa Nổi Bật
Vạch 7.3-Vạch đi bộ
Chia Sẻ