adscivil logo
Loading...

Vạch 7.1 - Vạch dừng xe

12/08/2022 14:07
1563
  • Để vẽ vạch sơn Vạch 9.3 - Vạch sơn chỉ hướng
  • Gọi lệnh :CRM
  • Trên thanh ribbon chọn vào ô 'vạch sơn' 

Ở dòng nhóm,chọn ' Vạch sơn chỉ hướng'chọn Vạch 9.3 - Vạch sơn chỉ hướng sau đó chọn hướng vẽ vạch sơn

KẾT QUẢ

Từ Khóa Nổi Bật
Vạch 7.1 - Vạch dừng xe
Chia Sẻ