adscivil logo
Loading...

Vạch 5.1 - Vạch dẫn hướng rẽ trái trong nút

07/09/2022 9:22
1850

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Bước 1 : Vẽ đường định vị cho vạch sơn

Bước 2 : chọn vạch 5.1a - vạch dẫn hướng nút giao rẽ trái qua phạm vi nút giao

Bước 3 : khi trỏ chuột hiện select objects ta chọn vào đường định vị (kết quả bên dưới )

Từ Khóa Nổi Bật
Vạch 5.1 - Vạch dẫn hướng rẽ trái trong nút
Chia Sẻ