adscivil logo
Loading...

Vạch 4.2 - Vạch kênh hóa dòng xe dạng chữ V

07/09/2022 9:21
1098

Cách thực hiện vẽ vạch sơn kênh hóa dạng chữ V

Bước 1: Vẽ đường định vị cho các vạch sơn (xem hình dưới). Để vẽ được loại vạch này cần 2 loại đường định vị:

  •  Đường định vị (Path checking): 2 đường trái và phải
  •  Đường giới hạn (Bound checking): ít nhất 1 đường.
  •  Đường định vị giữa (Middle checking: 1 đường

Người dùng cần vẽ trước các đường định vị và đường bao như trên hình dưới

Bước 2: Thực hiện gọi lệnh Chèn vạch sơn. Chọn loại vạch sơn bằng cách kích đúp vào loại vạch sơn trong hộp thoại

Bước 3: Chọn các đường định vị và đường bao

  •  Lần lượt chọn vào đường định vị trái và phải đã vẽ trên bản vẽ. Ấn Enter () sau mỗi lần
  •  Tiếp tục chọn đường bao thu. Ấn Enter ()
  •  Chọn đường định vị giữa. Ấn Enter ()
  •  Chỉ điểm bắt đầu vẽ và điểm kết thúc vẽ. Kết quả thu được như hình dưới.

Từ Khóa Nổi Bật
Vạch 4.2 - Vạch kênh hóa dòng xe dạng chữ V
Chia Sẻ