adscivil logo
Loading...

Tính toán và hiển thị kết quả san nền theo nhiều giai đoạn

31/08/2022 13:32
1299

TỔNG QUAN

  • Trình tự tính toán đào đắp theo nhiều giai đoạn cũng giống như tính toán với 1 giai đoạn. 
  • Sau khi tính toán, trên bản vẽ thể hiện kết quả tính đào đắp qua cả 2 giai đoạn tính toán nhưu hình dưới: 

Kết quả tính toán san nền theo nhiều giai đoạn

XUẤT BẢNG KHỐI LƯỢNG TỪNG GIAI ĐOẠN

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Level\Lập bảng tổng hợp khối lượng
    • Toolbar :
    • Command : BKLSN
  • Sau khi gọi lệnh, tiếp tục nhập số thứ tự cho giai đoạn để hiển thị hiện hànhđể xuất bàng khối lượng và chỉ điểm chèn bảng

Bảng khối lượng san nền từng giai đoạn

HIỂN THỊ KẾT QUẢ SAN NỀN THEO GIAI ĐOẠN

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Gọi lệnh từ Command:

Command : GĐHH 

Gan giai doan hien hanh luoi Lưới SN (0/2): 1  , (Số 0 ứng với tổng các GĐ. Số 1, 2,… tương ứng với GĐ 1, 2)

 

Kết quả tính toán san nền giai đoạn 1

 

Kết quả tính toán san nền giai đoạn 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Tính toán và hiển thị kết quả san nền theo nhiều giai đoạn
Chia Sẻ