adscivil logo
Loading...

Tính toán taluy san nền

28/09/2022 10:43
1888

Tính toán taluy san nềnTÍNH TOÁN TALUY SAN NỀN

Khối lượng đào đắp taluy chiếm một phần khá lớn trong công tác san nền, đặc biệt trong một số trường hợp chiếm tới 50% tổng khối lượng đào đắp. Do vậy, ADSCivil Level hỗ trợ thiết kế và bóc tách chi tiết khối lượng phần taluy san nền nhằm đảm bảo cung cấp kết quả chính xác và đầy đủ nhất:

  • Tùy biến giật cơ mái taluy nền đắp cao và nền đào sâu
  • Khống chế giới hạn mặt bằng ranh giới mép taluy san nền
  • Áp tường chắn cho mái taluy âm
  • Vẽ mặt cắt taluy san nền

 

Từ Khóa Nổi Bật
Tính toán taluy san nền
Chia Sẻ