adscivil logo
Loading...

Tính toán ra sai khối lượng san nền ?

22/08/2022 10:46
131

Hiện tượng:

 

Nguyên nhân:

Điểm nút lưới cần nội suy cao độ (tự nhiên hoặc thiết kế) nằm ngoài MHĐH tự nhiên hoặc MHĐH thiết kế.

Cách khắc phục:

Mở rộng MHĐH tự nhiên hoặc thiết kế trong các vùng không nội suy được cao độ.

Lô san nền phải nằm trong mô hình tự nhiên và mô hình thiết kế

Từ Khóa Nổi Bật
Cao độ tự nhiên hoặc thiết kế bằng 1.000.000
Chia Sẻ