adscivil logo
Loading...

Thư viện 3D

30/08/2022 10:25
1097
 • GIỚI THIỆU
 • Gọi hộp thoại quản lý đối tượng 3D bằng cách kích đúp ô Import file trên hộp thoại hiệu chỉnh solid along path
 • Trên hộp thoại, các đối tượng 3D được chia thành các catalog để dễ dàng quản lý
 • Chương trình hiện hộp thoại quản lý đối tượng 3D

 • THÊM NHÓM ĐỐI TƯỢNG 3D

 • THÊM ĐỐI TƯỢNG 3D
  • Bước 1: Kích chọn Catalog muốn thêm đối tượng

  • Bước 2: Chọn nút 'Add item'  

   Bước 3: Hiện hộp thoại thêm đối tượng 3D. Nhập các

   thông tin

  • Bước 4: Chọn 'ok' để chấp nhận

Từ Khóa Nổi Bật
Thư viện 3D
Chia Sẻ