adscivil logo
Loading...

Thông số hướng dốc địa hình

05/09/2022 11:26
1371

TỔNG QUAN

 • Mũi tên hướng dốc và hiển thị cao độ lưới địa hình theo màu là công cụ tùy biến hữu hiệu để người biên tập có thể dễ dàng đánh giá địa hình. Trên cơ sở các đường mũi tên hướng dốc của địa hình, người sử dụng có thể vạch ra các lưu vực phân thủy của địa hình và các đường tụ thủy của địa hình.
 • Việc xác định chính xác diện tích lưu vực sẽ giúp cho người thiết kế có cơ sở để xác định khẩu độ cống dọc, cống ngang thoát nước cho tuyến đường hoặc cho khu vực san nền.
 • Đối với mô hình thiết kế, các đường tụ thủy địa hình sẽ xác định tương đối chính xác các vị trí đặt cống phù hợp.
 • Hiển thị màu của địa hình có 2 tùy chọn
  • Tô màu theo độ cao: Các tam giác của lưới địa hình được chia màu theo dải màu cao độ của đường đồng mức.
  • Không tô màu theo độ cao: Các tam giác của lưới địa hình sử dụng 1 màu cố định.

Không tô mà địa hình theo độ cao

Tô màu địa hình theo độ cao

 • Hiển thị mũi tên hướng dốc có nhiều tham số tùy chọn :
  • Bật tắt mũi tên hướng dốc
  • Kích thước mũi tên hướng dốc

Không hiển thị mũi tên hướng dốc

Hiển thị mũi tên hướng dốc

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Kích phải chuột vào mô hình địa hình cần hiệu chỉnh trên panel chính của chương trình, chọn menu . Panel chính hiện bảng thông số hiệu chỉnh mô hình địa hình. Chọn vào mục

 • Thiết lập các thông số, sau đó chọn để lưu.
Từ Khóa Nổi Bật
Thông số hướng dốc địa hình
Chia Sẻ