adscivil logo
Loading...

Thông số hiển thị bề mặt địa hình

30/08/2022 13:54
1065

TỔNG QUAN:

 • Các thông số hiển thị MHĐH chỉ làm thay đổi hiển thị, không làm thay đổi MHĐH. Các thông số bao gồm 3 nhóm:
  • Thông số quản lý hiển thị mô hình
  • Thông số quản lý hiển thị đường đồng mức
  • Thông số quản lý hiển thị hướng dốc

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh đặt thông số MHĐH bằng cách kích phải chuột ở tên mô hình cần đặt thông số trên cây dữ liệu
 • Chọn menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Lựa chọn Layer chứa đối tượng lưới tam giác MHĐH.
 • Lựa chọn
  • Có chọn: đường đồng mức của MHĐH sẽ tự động cập nhật lại sau khi xây dựng lại MHĐH.
  • Bỏ chọn: đường đồng mức của MHĐH sẽ tự động cập nhật lại sau khi xây dựng lại MHĐH. Muốn cập nhật đường đồng mức phải vẽ lại đường đồng mức.

 

 • Lựa chọn
  • Có chọn: điểm đo phát sinh trên địa hình sẽ tham gia ngay lập tức vào MHĐH để chia lại lưới tam giác.
  • Bỏ chọn: điểm đo phát sinh trên địa hình sẽ tham gia ngay lập tức vào MHĐH để chia lại lưới tam giác.

 

 • Lựa chọn kiểu hiển thị đối tượng lưới tam giác MHĐH trên bản vẽ:
  • Vẽ đối tượng line: chỉ hiển thị các cạnh của tam giác bằng đối tượng Acadline.
  • Vẽ đối tượng 3D: hiển thị các tam giác bằng đối tượng Acad3DFace

Hiển thị đối tượng line                                Hiển thị đối tượng 3D

 

 • Kích chọn nút để lưu lại các thiết lập

 

 

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
THÔNG SỐ HIỂN THỊ MÔ HÌNH
Chia Sẻ