adscivil logo
Loading...

Thiết lập và khởi chạy ADSCivil phiên bản khóa mạng

06/09/2022 15:09
1488

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN :

  • Đăng nhập tài khoản khóa mạng 
    1. Kích đúp chuột trái khởi chạy ADS Service NW 
    2. Trên thanh Taskbar kích chọn kích chuột phải icon ADS -> chọn sgined in

            3. Đăng nhập tài khoản mật khẩu đã được kích hoạt 

  • Sau khi đă đăng nhập ta sẽ chạy phần mềm ADSCivil để thiết lập phần mềm 
    1. Sau khi vào phần mềm gõ lệnh LEGACYCODESEACH -> ON để đồng bộ tính năng ADSCivil với Autocad

           2. Gõ lệnh OP thiết lập đường link đến bộ cài phần mềm ADSCivil

         3. Sau khi đã thiết lập xong ta thoát phần mềm ADS và khởi động lại 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết lập và khởi chạy ADSCivil phiên bản khóa mạng
Chia Sẻ