adscivil logo
Loading...

Thiết lập và khởi chạy ADSCivil phiên bản khóa cứng

06/09/2022 15:12
1164

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN :

  • sau khi cài đặt xong bước tiếp theo là thiết lập phần mềm:
  1. Kích đúp chuột trái khởi chạy ADSCivil HL 2023.
  2. Sau khi vào phần mềm gõ lệnh LEGACYCODESEACH -> ON để đồng bộ tính năng ADSCivil với Autocad

      3. Gõ lệnh OP thiết lập đường link đến bộ cài phần mềm ADSCivil

 

    4.  Sau khi đã thiết lập xong ta thoát phần mềm ADS và khởi động lại 

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết lập và khởi chạy ADSCivil phiên bản khóa cứng
Chia Sẻ