adscivil logo
Loading...

Thiết lập phương pháp tính khối lượng san nền

12/08/2022 14:02
2771

TỔNG QUAN

            Các phương pháp tính san nền

ADS Civil hỗ trợ 2 phương pháp tính toán khối lượng:

  • Phương pháp lưới ô vuông (mặc định): Là phương pháp tính toán trung bình

Theo phương pháp này, khối lượng mỗi ô đào đắp được tính theo công thức:

Trong đó:

  • V : Thể tích khối đào (hoặc đắp)
  • S : Diện tích mặt bằng phần đào (hoặc đắp)
  • H : Cao độ nội suy tại các nút lưới
  • n : Số nút lưới tính toán
  • Phương pháp khối Solid 3D: Là phương pháp tính thể tích khối 3D thực trong không gian.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Kích đúp vào tên lưới trên cây dữ liệu để hiện bảng thông in lưới.
  • Kích chọn phương pháp tính

 

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết lập phương pháp tính khối lượng san nền
Chia Sẻ